Coaching

Coaching

Göra aktiva val - att välja, och att välja bort.

Coaching tar dig dit du vill

Känner du ibland att det är svårt att räcka till, prioritera och hinna med?

Du är inte ensam.

Det är vanligt idag att vi i ett snabbt, föränderligt och prestationsinriktat samhälle känner oss stressade, oroade och otåliga. Det påverkar oss alla, vårt välbefinnande och våra relationer. Speciellt relationerna till våra familjemedlemmar.

Coaching hjälper dig att göra aktiva val - att välja, och att välja bort.
Vi byter fokus från problem till lösningar. Det ger dig möjlighet att skapa önskad förändring i livets små och stora frågor och genom ett stärkt personligt ledarskap kan du gå från tanke till handling.

Fokus ligger på dig och familjen

Vi kommer fokusera på dig och din familjs önskemål.

  • Hur vill du vara som förälder
  • Vad passar er familj
  • Hur vill du kommunicera med dina barn
  • Vad är det som inte fungerar och hur skulle ni vilja ha det

Träffarna med mig kommer vara personliga, du kommer bli sedd och hörd för just den personen som du är.

Coachingen sker individuellt bara med dig eller tillsammans med din partner. Med ditt barn eller med hela din familj. Det är dina/era behov som styr. Det finns även möjlighet för oss att ses via nätet.

Min utbildning till EMCC certifierad Föräldra- och familjecoach ges av ABLC (The Association of Business and Leadership Coaching) i samarbete med Family-Lab som är den svenska delen av psykologen Jesper Juuls internationella utbildnings- och rådgivningsorganisation.