Gruppträffar

Gruppträffar

Diskutera föräldraskapets alla underbara och utmanande överraskningar

Det kan vara skönt att få träffa andra föräldrar och diskutera föräldraskapets alla underbara och utmanande överraskningar. Ibland hittar man sig själv i mötet med andra.
Tillsammans kan vi omvandla kärleksfulla känslor till kärleksfulla handlingar, med närhet, respekt och gränser.

Träffarna utgår från litteratur av Jesper Juul och hans tankar kring det relationistiska förhållningssättet. Materialet jag använder kommer till stor del från Family-lab.

Max 8 deltagare i varje grupp så alla får möjlighet att både bli sedda och hörda.

Kommande gruppträffar