Jag som förälder

Jag som förälder

En möjlighet för dig som förälder att utveckla ditt sätt att vara.

Alla familjer är olika, det finns ingen färdig mall som talar om hur man gör för att bli den perfekta familjen eller föräldern. Idag är inte rollerna på förhand bestämda och det är därför upp till varje enskild familj att avgöra hur man önskar fungera som familj.
En spännande men inte alltid så enkel utmaning.

Vi kommer fördjupa oss i dessa teman:

  • Jag som förälder
  • Föräldraledarskap
  • Gränser
  • Självkänsla

”Det är kvaliten på relationen mellan vuxen och barn som avgör hur väl samspel, trivsel och inlärning kommer fungera”

Jesper Juul

Relationskompetens för föräldrar  En möjlighet för dig som förälder att utveckla ditt sätt att vara.

Vi träffas fyra gånger, á 2.5 timme

Kostnad 1.995 kr per person eller 3.595 kr per par.